November 22, 2008

Japan Nailist Association



Chico did a poster for "November is Nail Nail Nail" campaign in Japan.
http://nailnailnail.jp/salon.html

毎年11月は「ネイル月間」
日本ネイリスト協会の"November is Nail Nail Nail" キャンペーンのお仕事をさせていただきました。
キャンペーンの詳細はhttp://nailnailnail.jp/salon.htmlをご覧下さいね。